Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งครูกระบวนกร ครั้งที่ 1/2562

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งครูกระบวนกร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อคัดเลือกบุคคลให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 696 6747 หรือ 02 696 6741 อีเมล hr-info@lsed.tu.ac.th