Loading...

ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.โทรุ่นที่ 4 เปิดมุมมองแห่งการเรียนรู้ เปิดประตูแห่งมิตรภาพ

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา รุ่นที่ 4 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และเติบโตร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ผนวกสมดุลของศาสตร์และศิลป์ในด้านวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของการเรียนรู้และการศึกษาจากหลากสาขาวิชาและหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยตลอดระยะเวลาการศึกษา ผู้เรียนจะได้เรียนทั้งทฤษฏี นวัตกรรม และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการศึกษาในบริบทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาบนฐานการวิจัยตามความสนใจ และความถนัดของแต่ละบุคคล โดยมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาและอาชีพให้การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติเชิงวิชาชีพอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์เข้ามาร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น และทำกิจกรรมกับนักศึกษาเพื่อเป็นการทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยรวมถึงช่วยเหลือในการวางแผนเส้นทางการเรียนรู้ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทได้ใช้ชีวิตการเรียนอย่างมีเป้าหมายและมีความสุขร่วมกัน

ในช่วงบ่ายยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน ห้องพักนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทและรอคอยวันแรกของการเริ่มต้นที่จะได้รับประสบการณ์อันล้ำค่าที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์แห่งนี้

 

เสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วม

สำหรับการเข้าร่วมปฐมนิเทศครั้งนี้ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ. ความรู้สึกแรกที่เข้าร่วมกิจกรรมในตอนเช้า คือความตื่นเต้นที่จะได้เจอเพื่อนๆที่มีความหลากหลายทั้งเรื่องประสบการณ์ มุมมอง นับเป็นก้าวแรกที่เราทุกคนจะได้มาเรียนรู้ร่วมกัน

จากการเข้าร่วมกิจกกรมผมรู้สึกประทับใจมาก ประเด็นแรกคือ การต้อนรับอย่างอบอุ่นของคณาจารย์ ที่คอยตอบทุกข้อสงสัยของการเรียนและมาร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาด้วย ทำให้รู้สึกได้ถึงความเป็นกันเองและความเอาใจใส่ของคณาจารย์ นอกจากนี้ยังมีการบอกเล่าประสบการณ์ จากรุ่นพี่บัณฑิตศึกษารุ่นที่ 3 ที่คอยตอบคำถามทุกข้อสงสัยของพวกเรา และยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ทุกคนได้ทำความรู้จัก พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงเป้าหมายของการมาศึกษา และการสร้างข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของพวกเราในรุ่น ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนทั้งทัศนคติและประสบการณ์ ผมคิดว่าเป็นผลดีสำหรับเราทุกคนที่จะสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้น อันจะนำไปสู่การเปิดมุมมองใหม่ๆ ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน

อภิวัฒน์ หนูชลคราม นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 4