Loading...

กิจกรรมข่าว

ชวนร่วมงานเสวนาวิชาการ "ก่อการวิจัย: ถอดสลักโลกการศึกษา ถอดบทเรียนการพัฒนาชุมชน
More Detail
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ในรายการโลกป่วน (Disrupted World) ตอน ผู้นำแห่งอนาคต ทาง ThaiPBS
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการเรียนรู้
More Detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน ครูกระบวนการ (ภาษาไทย-คอมพิวเตอร์-ภาษาจีน)
More Detail

หลักสูตร

มุ่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการศึกษา

 

เรียนรู้ทฤษฎีเพื่อเชื่อมร้อยกับประสบการณ์ทั้งใน
ชั้นเรียน ชุมชน และบริบทการทำงานจริง

หลักสูตรปริญญาตรี

เน้นจัดการเรียนการสอนบนฐานสหวิทยาการ บูรณาการองค์ความรู้และทักษะจากการเรียนในหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคม

 

รายละเอียด
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ผนวกสมดุลของศาสตร์และศิลป์ในด้านวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา

รายละเอียด