Loading...

เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมขบวนการโครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 4

โครงการก่อการครู โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านการทำงานร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคีที่ทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ อาทิ มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) SevenPresents บริษัท แบล็คบ็อกซ์ทีม จำกัด โดยเล็งเห็นว่าแท้จริงแล้วกุญแจสำคัญในระบบการศึกษา ครู คือ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” (Change Agents) ผู้หล่อหลอมกรอบความคิด (Mindset) ในการสร้างการเรียนรู้ บ่มเพาะคุณลักษณะภาวะผู้นำและพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการฯ ได้พัฒนาศักยภาพของครูแกนนำ จำนวน 3 รุ่น จนเกิดการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสร้างความตระหนักและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูหรือผู้ที่ทำงานด้านการศึกษาทั่วประเทศ  

โครงการก่อการครูในรุ่นที่ 4 นี้ เตรียมพบกับเครือข่ายทีมปฏิบัติการด้านการศึกษา ที่จะพาให้คุณได้ค้นพบหนทางในการสร้าง "ห้องเรียนที่มีความสุขและมีความหมาย" ต่อทั้งผู้เรียนและผู้สอน กับการอบรมที่จะพาให้ครูได้เข้าไปทำงานกับภายในตัวตน ได้เทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ  รวมถึงมองเห็นหนทางในการสร้างแรงกระเพื่อมให้วงการการศึกษาไทย เพื่อการเปลี่ยนแปลงห้องเรียนของเราอย่างแท้จริง

อ่านรายละเอียดโครงการฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3oeH6qM

กรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 19 สิงหาคม 2565 ที่  https://forms.gle/YLq1v1druj67dWEL9

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าอบรม ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ผ่านทางเพจ Facebook @Korkankru