Loading...

โครงการสัมมนากิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

“พื้นที่แห่งโอกาสและการมีส่วนร่วมในการค้นหาและพัฒนาตนเพื่อสร้างประโยชน์สู่ส่วนรวม” นิยามการจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษาคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

งานสัมมนากิจกรรมนักศึกษา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กิจกรรมแรกของคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ หรือเรียกกอีกอย่างว่า “กน.วรศ.” ปีการศึกษา 2562 ที่ต้อนรับปีการศึกษาใหม่ด้วยพลังแห่งการรับฟังซึ่งกันและกัน โดยผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยสมาชิกคณะกรรมการนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาจากทุกชั้นปี และตัวแทนนักศึกษาจากทุกกลุ่มกิจกรรมของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

ภายในงาน ผู้เข้าร่วมได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากมาย โดยวันแรกจะเป็นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ ทำความรู้จักตัวตนของกันและกัน อันนำไปสู่การรับฟังและยอมรับความแตกต่างระหว่างกัน

กิจกกรรมในวันถัดมาจะเป็นกิจกรรมวางแผนการจัดกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาของคณะ และเป็นกิจกรรมที่บ่มเพาะการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้านของนักศึกษา โดยมีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันว่า ต้องการให้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมของคณะนั้นเป็นอย่างไร

นางสาวภัทรินทร์ สุขรื่น หรือ พลอย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการนักศึกษา กล่าวว่า “โดยส่วนตัวเราชอบการทำงานที่สบายใจ เลยอยากสร้างพื้นที่สบายใจในการทำงานให้กับทุกคนในคณะ เลยนึกถึงสีเขียวน้ำทะเล เป็นสีที่เราชอบ มองแล้วสบายตา พาให้สบายใจ” เธอยังบอกอีกว่า “กิจกรรมคณะเป็นพื้นที่ที่ทุกคนทำงานร่วมกันด้วยความสนุกสนาน สามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นสถานที่ที่คุ้นชิน เหมือนกับสวนสนุกที่มอบรอยยิ้ม ความตื่นเต้น และประสบการณ์ที่หลากหลายที่เราสัมผัสได้โดยไม่รู้ตัว”

งานสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยนำทางให้เราเห็นเส้นทางการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษาคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเป็นก้าวแรกของการทำกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาในปีการศึกษา 2562

 

<table