Loading...

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ @ ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 [ 3 สิงหาคม 2562]

การได้เข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เราจะได้มีโอกาสในการไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อย่างน้อยที่สุด เพียงแค่ 2 ครั้ง นั่นคือ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และการได้เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นโอกาสครั้งแรกและครั้งเดียวในการที่จะได้เข้าร่วมงาน

สำหรับงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ลูกแม่โดมทุกคน และเป็นงานที่จะได้เข้าใจถึงจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ที่มุ่งเน้นให้รักประชาชน โดยกิจกรรมสำคัญในช่วงกลางวัน คือ กิจกรรมจิตอาสารักประชาชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพื่อนใหม่ชาวธรรมศาสตร์ทุกคน จะได้มีโอกาสเรียนรู้จิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ และได้ส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับคนอื่น ผ่านสิ่งของต่าง ๆ ที่จะส่งมอบให้กับองค์กรการกุศล และโรงพยาบาลต่าง ๆ และกิจกรรมสำคัญในช่วงเย็น คือ การต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยคณะผู้บริหาร ทั้งอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ รวมถึง คณบดี จาก 19 คณะ 6 วิทยาลัย และ 1 สถาบัน และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ คือ กิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง ธรรมศาสตร์ ที่จะเป็นการบอกเล่าจุดเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอด 85 ปี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านการแสดงทั้งละครเวที แสง สี เสียงตระการตา การแสดงโขน และงิ้วล้อการเมือง ซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนต่างเฝ้ารอว่า ปีนี้ เรื่องการเมืองเรื่องไหนจะโดนหยิบมาล้อ นับเป็นสีสันที่ขาดไม่ได้สำหรับงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุก ๆ ปี

และนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญ ที่เพื่อนใหม่ชาวธรรมศาสตร์ทุกคน จะได้รู้จักและเข้าใจจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญประจำใจของลูกแม่โดมให้ลึกซึ้งมากขึ้น และเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียว ที่เพื่อนใหม่ทุกคนจะได้ซึมซับบรรยากาศการต้อนรับนักศึกษาใหม่แบบนี้ ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ Facebook: คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.facebook.com/kornor.lsed

เรื่อง/ภาพ: Ohmmie Guide