Loading...

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา และตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (วุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา และตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (วุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่

ใบสมัคร :  คลิกที่นี่

ช่องทางการสมัครสอบภาษาอังกฤษ : คลิกที่นี

ช่องทางการสมัครสอบ Smart for Work : คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร: 02 696 6747 , 02 696 6741
อีเมล hr-info2022@lsed.tu.ac.th