Loading...

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีการเรียนรู้

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีการเรียนรู้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร

ช่องทางการสมัครสอบภาษาอังกฤษ

ช่องทางในการทดสอบ Smart for Work

 

 

 


ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 696 6747 หรือ 02 696 6741 อีเมล hr-info@lsed.tu.ac.th