Loading...

รับสมัคร อาจารย์ / นักเทคโนโลยีการเรียนรู้ / เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคล เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา และ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีการเรียนรู้ 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตำแหน่ง อาจารย์

 

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการเรียนรู้ และ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 696 6747 หรือ 02 696 6741 อีเมล hr-info@lsed.tu.ac.th