Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2565
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาตรี) และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (วุฒิปริญญาตรี)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ (คลิกที่นี่)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 696 6747
อีเมล hr-info2022@lsed.tu.ac.th