Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งครูกระบวนกร ครั้งที่ 2/2562

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งครูกระบวนกร ครั้งที่ 2/2562 เพื่อคัดเลือกบุคคลให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งครูกระบวนกร ครั้งที่ 2/2562

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 6966747 หรือ 02 6966741 อีเมล hr-info@lsed.tu.ac.th