Loading...

ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีการเรียนรู้ / นักสื่อสารองค์กร / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / นักวิชาการศึกษา

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีการเรียนรู้ / นักสื่อสารองค์กร / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / นักวิชาการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ประกาศผลการคัดเลือก: นักเทคโนโลยีการเรียนรู้ คลิ๊กที่นี่ 

ประกาศผลการคัดเลือก: นักสื่อสารองค์กร คลิ๊กที่นี่ 

ประกาศผลการคัดเลือก: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คลิ๊กที่นี่ 

ประกาศผลการคัดเลือก: นักวิชาการศึกษา คลิ๊กที่นี่ 

    

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 696 6747 หรือ 02 696 6741 อีเมล hr-info@lsed.tu.ac.th