Loading...

เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนการ (ภาษาจีน)

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนการ (ภาษาจีน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศขยายเวลารับสมัคร/รายละเอียด

ใบสมัคร

ช่องทางการสมัครสอบภาษาอังกฤษ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 696 6747 หรือ 02 696 6741 อีเมล hr-info@lsed.tu.ac.th