Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โรงเรียนสาธิตแห่งมาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โรงเรียนสาธิตแห่งมาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 696 6747 หรือ 02 696 6741 อีเมล hr-info@lsed.tu.ac.th