Loading...

หากคุณสงสัยว่า อนาคตของคุณจะเป็นอย่างไร คุณออกแบบมันได้ไหม

หากคุณสงสัยว่า อนาคตของคุณจะเป็นอย่างไร
คุณออกแบบมันได้ไหม

เก็บความสงสัยนั้นแล้วมาร่วม workshop
Designing Your Life: ออกแบบชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบ “นักออกแบบ”

Workshop ที่ใช้แนวคิดเชิงออกแบบ หรือ Design thinking - เครื่องมือที่ใช้สร้างนวัตกรรมในภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม มาออกแบบชีวิตของคุณ!

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม รับจำนวนไม่เกิน 40 คน
โดยจะมีการคัดเลือกจากใบสมัคร
สมัครได้ที่ http://bit.ly/TU-DYL
หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สอบถามรายละเอียด: 02-564-4442 ต่อ 6717 (พี่อ้อม)