Loading...

สะเต็มศึกษาไม่ใช่แค่บูรณาการศาสตร์ แต่มันคือการบูรณาการครู

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพให้กับโครงการก่อการครู เพื่อจัดฝึกอบรมและเสริมสร้างความรู้ให้กับครูแกนนำที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่สนใจกว่า 30 คน  ในหลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุนด้วยเทคโนโลยี” ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 201 อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา และ ดร.เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์ เป็นวิทยากรและผู้จัดกระบวนการเรียนรู้

หลักสูตรนี้ช่วยทำให้ครูสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและแตกต่างตามแต่ละพื้นที่ เพื่อออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics) หลังจากเข้าร่วมอบรม ครูผู้เข้าร่วมได้เปลี่ยนมุมมองและมีความเข้าใจในหลักการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษามากขึ้น และเห็นว่า STEM Education ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป จนสามารถออกแบบและจัดกระบวนการให้เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนของตนเอง  

ผู้เข้าร่วมส่วนหนึ่งได้ให้เสียงสะท้อนว่า "สะเต็มศึกษาไม่ใช่แค่บูรณาการศาสตร์ แต่มันคือการบูรณาการครู”เสียงจากครูบัว นฤมล แก้วมาก โรงเรียนวิสุทธิกษัตริย์ พระประแดงพูดถึงประสบการณ์อบรมจากก่อการครูไว้ว่า “ตลอดสองวัน พวกเราได้เรียนรู้ ไม่ใช่แค่ด้านการสอนแนวทางสะเต็มรูปแบบใหม่ๆ ไม่ใช่แค่การรวมศาสตร์ที่อยู่ในหมวดข้างเคียงกันมาสอนด้วยกัน แต่เป็นการรวมพลังศักยภาพ ความถนัด ความสามารถ ความตั้งใจ และจิตวิญญาณของความเป็นครู ที่ครูแต่ละคนมีอยู่แล้ว มาแลกเปลี่ยนให้การสร้างการเรียนรู้เป็นเรื่องที่มีความหมาย ได้เชื่อมกับบริบทชีวิตทั้งครูและนักเรียนได้จริงๆ ให้คำว่า "บูรณาการ" ไม่ใช่แค่คำสวยๆที่ครูโดนสั่งให้ทำ แต่เป็นการบูรณาการอันเกิดจากปัญญาที่เชื่อมร้อยกับหัวใจครู”

 

รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการติดตามได้ที่ Facebook page : ก่อการครู