Loading...

LSED OPEN HOUSE 2019

"LSEd Open House 2019 Roll the dice for your dream"
มารู้จักกับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ พร้อมไขทุกข้อสงสัยที่ทุกคนอยากรู้ แล้วมาค้นหา “การเรียนรู้ที่มีค่า การศึกษาที่แตกต่าง” ไปพร้อมๆกับพวกเรา

ในงาน พบกับกิจกรรม WORKSHOP ดังนี้ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
✔️ การทำ portfolio
การวิเคราะห์ตัวเอง วิเคราะห์ผู้อ่าน และออกแบบ Portfolio ให้น่าสนใจและตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร
✔️ กิจกรรม Let’s FIND
ตามหาจุดแข็งที่ซ่อนอยู่ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย ร่วมค้นหา "จุดแข็ง" ของตัวเอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองให้พร้อมสู่สนามการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
✔️ บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้
ทำความเข้าใจปัญหาสังคม เชื่อมโยงกับชีวิต ผ่านการเล่นบอร์ดเกม มาสนุกกับการเล่นบอร์ดเกมที่ไม่ได้ให้แค่ความเพลิดเพลิน แต่ยังสอดแทรกสาระ เป็นกระจกสะท้อนตนเอง และเห็นความเชื่อมโยงของตัวเรากับสังคมรอบข้าง

แล้วพบกันที่งาน Thammasat Open House 2019 วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 บูธ 13 ณ ศูนย์ประชุมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ยิมเนเซียม 1) และ ที่อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
INSTAGRAM : lsed_tu
TWITTER : @LSEd_tu
FACEBOOK : https://www.facebook.com/kornor.lsed/