Loading...

ครูปล่อยแสง

การเปลี่ยนแปลงท่ามกลางความย้อนแย้งของการศึกษาไทย เป็นไปได้จริงหรือ? มาร่วมกันหาคำตอบได้ในงาน ก่อการครู "ครูปล่อยแสง" ปี 2 เสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 3 (SC3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

พบกับเวทีเสวนา กิจกรรมเชิงปฏิบัติการและการแบ่งปันประสบการณ์การสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการเรียนรู้และชุมชนด้านการศึกษา โดยเครือข่ายครูแกนนำรุ่นที่ 2 จากโครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคีที่ทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามลิงก์นี้ ลงทะเบียนที่นี้

รายละเอียดงาน https://www.leadershipforfuture.com/kokrankru-pr